Kayıt Sistemi

Turkish Register of Exercise Professionals (TREPS) Türkiye genelinde egzersiz ve fitness sektörü içerisinde çalışan tüm eğitmenleri , antrenörleri ve eğiticileri kapsayan ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesinde bu kişileri kaydetmek için oluşturulmuş bağımsız bir sistemdir.

Merkezi Avrupa veri tabanına dayanan Pan-Avrupa Sistemidir. Bu sisteme kayıtlanma demek, bir meslek egzersiz uzmanı olarak öngörülen minimum iyi uygulama standartlarını yerine getirdiğiniz anlamına gelir.

Kayıtlanma , Avrupa Etik Mesleki İlkeler Yasası’nın kabul edilmesi de dahil olmak üzere, Bir fitness mesleğinin onaylanmış ve kabul edilmiş asgari olarak belirlenmiş standartları sağladığı , bireylerin kişisel gelişim ve kariyer süreci boyunca standartların yükseltilmesine kararlı oldukları anlamı taşır.

TREPS, EuropeActive’in Profesyonel Standartlar Komitesi tarafından kabul edilmiş , Avrupa Fitness Sektörü Yeterlilik Çerçevesi’nin onayladığı bir sistemdir. TREPS için kullanılan standartlar kapsamlı bir çalışma sonucunda geliştirilmiştir ve Egzersiz Profesyonellerini kaydettirmek için ihtiyaç duyulan bilgi , beceri ve yetkinlikler tanımlanmıstır.

2015 yılında yayınlanan SQF(Sektörel Yeterlilik Çerçevesi) aşağıdaki gibidir:

(Eylül 2015):

EQF/SQF SEVİYELERİ
(Bologna SÜRECİ)

Genel Populasyon

Özel Populasyon

7 & 8

   

6

İleri Düzey Sağlık ve Egzersiz Uzmanı

5 (short cycle)

  Egzersizde Sağlık Uzmanı
Pre Diyabet Egzersiz Uzmanı
Ağırlık Yönetimi Egzersiz Uzmanı

4

Personal Trainer
Pilates Eğitmeni

 
Gençler için Fitness Eğitmeni (12-17 years)
Çoçuklar için Fitness Eğitmeni (6-11 years)
Yaşlılarda Fitness Eğitmenliği

3

Fitness Eğitmeni
Grup Fitness Eğitmeni
Grup Exercise to Music
Aqua Fitness Eğitmeni
 

2

Fitness Asistanı  

Levels of the EQF Knowledge Skills Competence(AB Yeterlilik Çerçevesi Yetkinlik Beceri Seviyeleri)

 EQF SEVİYELERİ BİLGİ BECERİ YETKİNLİK
The learning outcomes relevant to Level 2 are basic factual knowledge of a field of work or study basic basic cognitive and practical skills required to use relevant information in order to carry out tasks and to solve routine problems using simple rules and tools work or study under supervision with some autonomy
The learning outcomes relevant to Level 3 are knowledge of facts, principles, processes and general concepts, in a field of work or study a range of cognitive and practical skills required to accomplish tasks and solve problems by selecting and applying basic methods, tools, materials and information take responsibility for completion of tasks in work or study

adapt own behaviour to circumstances in solving problems

The learning outcomes relevant to Level 4 are factual and theoretical knowledge in broad contexts within a field of work or study a range of cognitive and practical skills required to generate solutions to specific problems in a field of work or study exercise self-management within the guidelines of work or study contexts that are usually predictable, but are subject to change

supervise the routine work of others, taking some responsibility for the evaluation and improvement of work or study activities

The learning outcomes relevant to Level 5 are omprehensive, specialised, factual and theoretical knowledge within a field of work or study and an awareness of the boundaries of that knowledge a comprehensive range of cognitive and practical skills required to develop creative solutions to abstract problems exercise management and supervision in contexts of work or study activities where there is unpredictable change

review and develop performance of self and others

The learning outcomes relevant to Level 6 are advanced knowledge of a field of work or study, involving a critical understanding of theories and principles advanced skills, demonstrating mastery and innovation, required to solve complex and unpredictable problems in a specialised field of work or study manage complex technical or professional activities or projects, taking responsibility for decision making in unpredictable work or study contexts
take responsibility for managing professional development of individuals and groups

TREPS’e kayıt olanlara verilen statü , Avrupa Yeterlilik Çerçevesi yani bizdeki manasıyla mesleki yeterlik kurumu referansına dayanır. Örneğin bir fitness eğitmeni 3.seviyede , bir personal trainer ise 4.seviyede tanımlanır.

EQF yani Avrupa Yeterlilik Çerçevesi , genel ve yetişkin öğrenimini, mesleki eğitim ve öğretim ile yüksek öğrenimi kapsar. Yukarıdaki tabloda yüksek öğrenim Bolonya Seviyeleri sarı renkte gösterilmiştir.

Avrupa Yeterlilik Çerçevesinin (EQF) önemsediği noktalar geleneksel bakış açısından, öğrenme çabasına, kuruma odaklanmaktan ziyade eğitimin sonucuna, bilgi ve beceriye yöneliktir. Eğitimin sonucu öğrencinin ne bildiği, anladığı ve kursun sonunda ne yapabildiğidir. İşte TREPS başarıyı bu şekilde anlar ve kayıtlanan kişinin başarısını bu şekilde ödüllendirir.

2010 yılı itibariyle EuropeActive Standartları Avrupa Yeterlilik Çerçevesine(EQF) referans olmuştur ve bu fitness sektöründeki mesleki rolün amacının net bir şekilde anlaşılmasıyla başlamıştır.

Mevcut EuropeActive standartları hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’nin ana çekirdeği , belirli bir niteliğin nereden alındığına bakılmaksızın, öğrenenlerin bildikleri, anladıkları ve yapabilecekleri ''Öğrenme Çıktılarını'' tanımlayan sekiz(8) referans seviyeden oluşmaktadır. 

Avrupa Yeterlilik Çerçevesinde(EQF) seviyeleri oluşturan belirleyiciler

EQF Bilgi Becerileri Yeterliliği Seviyeleri

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi tanımlayıcıları ile ilgili detaylı bilgiye http://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page linkinden ulaşabilirsiniz. ( Seviye 1 , 7 ve 8 dahil olmak üzere )

EuropeActive Profesyonel Standardlar Komitesi , atanmış Teknik Grup uzmanlarının çalışmalarını düzenler ve sürekli olarak denetler. Bunu yaparkende var olan standartları günceller ve geliştirir. Bu teknik gruba katılmak isteyen uzmanlar EuropeActive Sekreteriat’ına thesecretariat@europeactive.eu adresinden başvurabilirler.

Tam ve Geçici Statü

TREPS’in önemli bir ilkesi ve amacı , mevcut çalışanların yeterliliğini tanıması ve Profesyonel Standartlar Komitesinin takdirine bağlı olarak ilk periyotta ( 24 aylık) tam üyelik olarak TREPS sistemine kayıtlarin yapılmasıdır.

Avrupa’da TREPS/EREPS kayit yoluyla dünyada tanınan ve fitness sektöründe kendi konum ve yetkinliklerine sahip olan on binlerce egzersiz ve fitness profesyoneli bulunmaktadır.

EuropeActive onaylı niteliklere sahip olan egzersiz profesyonellerine, Web sitesinde yer alan kabul edilmiş ve akreditasyonu geçerli Eğitim Sağlayıcılarından eğitim almış olan kişilere tam üyelik verilir. Bunun dışında EuropeActive’den onaylı olmayan ancak çeşitli nitelik ve iyi eğitimlere sahip olanlara ise geçici süreliğine üyelik ve statü verilir.

TREPS için onemli olan geçici süreliğine statü verilen kişilerin istenen düzeyde deneyim, bilgi ve beceriye sahip olmasıdır ve geçici süreliğine statü verilen kişilerin fitness endüstrisini olumsuz yönde etkilememesi önemlidir. Bu doğrultuda TREPS'e kayıtlı olan kişilerin,  EREPS Etik Uygulama Kuralları aracılığıyla sorumlu oldukları işverenleri, müşterilerine ya da hükümete hesap verilebilirliği olduğunu göstermek için güvenilir olması gerekmektedir. Bu nedenle geçici statüye sahip bireylerin, tam üye olmaları yolunda hızlı bir şekilde ilerleyebilmeleri için desteklenmesi gerekir ve bu süre yaklaşık 24 ay sürmektedir.

Geçici süreliğine girişlerin olmasi TREPS üyelerinin calışmasına engel değildir.

TREPS’in geçici üyeliğinden tam üyeliğe geçiş

TREPS’in geçici bir üyesi kayıtlı kalırsa , Etik Kuralların getirdiği hak ve sorumlulukları yerine getirir ve ilgili endüstri uygulamaları ve kariyer ilerlemesi için kişisel program ile devam ederse 2 yıl içinde otomatik olarak tam üyeliğe geçecektir.